Wszystkie dziedziny

Wszystkie Dziedziny

Wzajemne uzupełnianie się i współdziałanie naszych różnych jednostek pozwala nam wyjść naprzeciw wszelkim potrzebom z zakresu  elektro-hydrauliki w dziedzinie : Rolnictwa, Robót Publicznych, Rozbiórki, Żeglugi, Przemysłu, Transportu Ciężkiego, Leśnictwa, Energii.

Wszystkie rozwiązania

Wszystkie Rozwiązania

​Olbrzymie doświadczenie w dziedzinie hydrauliki i dysponowanie doskonałą bazą narzędzi przemysłowych pozwala nam zaoferować każdemu z naszych klientów rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, spełniające wymogi wydajności i bezpieczeństwa.

Poza wszystkimi granicami

Poza Wszystkimi Granicami

​W świecie o gospodarce globalnej, Vensys Post Equipement postanowił skoncentrować się na rozwoju handllu międzynarodowego poprzez wzmocnienie swojej obecności nie tylko na rynku europejskim ale również w Stanach Zjednoczonych i Afryce.

Innowacja i kontrolowanie

Innowacja I Kontrolowanie

​Postępom w dziedzinie technologii towarzyszy zawsze podejście jakościowe , którego celem jest optymalizacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Od wielu już lat jednostki zależne Vensys Post Equipement posiadają system Gwarancji Jakości i wdrożyły w życie program Zarządzania Ogólną Jakością.

Sprzedaż i Wsparcie

Sprzedaż I Wsparcie

Reaktywność, zdolność adaptacji i skuteczność działania są istotnymi cechami decydującymi o sile sprzedaży Grupy Vensys Post Equipement.
W każdym momencie , począwszy od przyjęcia Waszego zamówienia, aż do do dostarczenia Wam produktu gotowego, poprzez etap opracowania projektu i produkcji mogą Państwo liczyć na nasz stały nadzór handlowy. „Ludzki wymiar” naszych jednostek zależnych pozwala w rzeczywistości na stworzenie warunków prawdziwej współpracy i na nawiązanie prawdziwych relacji z naszymi klientami, opartych na zrozumieniu i zaufaniu.

Szkolenie i Motywacja

Szkolenie I Motywacja
Ponieważ przyszłość zależy od postępu człowieka, Grupa Vensys Post Equipement dokłada wszelkich starań w nieustanne podnoszenie kwalifikacji i w motywowanie swojego personelu.
Rocznie na szkolenia wewnętrzne przeznaczonych zostaje 9000 godzin i 5% rocznego budżetu przedsiębiorstwa, dzięki czemu nasza firma zawsze dysponuje pracownikami o wysokich kwalifikacjach dostosowanych do naszych aktualnych potrzeb.
Grypa Vensys Post Equipment przywiązuje jednocześnie ogromna rolę do wartości ludzkich i ducha zespołowego. Vandea, departament, w którym działa wiekszość naszych jednostek jest regionem ludzi cechujących się silną wolą odniesienia sukcesu i przywiązujących dużą wagę do dobrze wykonanej pracy.